loading...
loading...
Post

Hemodializ nədir?

Hemodializ zamanı qan dializatorun köməyi ilə yarımkeçirici membran vasitəsi ilə təmizlənir. Cihaz cərrah tərəfindən yaradılmış xüsusi damar yoluna xüsusi iynə vasitəsilə...