loading...
loading...
Post

Qaraciyər Piylənməsinin ƏLAMƏTLƏRİ

Ümumi fiziki vəziyyət və sağlamlığa cavabdeh olan orqan - qaraciyərdir.Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, nəfəs aldığımız hava da, yediyimiz qida da toksinlərlə zəngindir.Bunlar...