loading...
loading...
Post

Yemişanın 3 əsas müalicəvi faydası

Yemişan çox faydalı müalicəvi bitkidir. Yemişan həm xalq, həm də ənənəvi tibdə müalicəvi vasitə kimi çox geniş istifadə olunur....

Post

Bağarpağının müalicəvi xüsusiyyətləri

Bağayarpağı Azərbaycanda geniş yayılmış birillik və çoxillik bitki cinsidir. Ona yollarda, cığırlarda, çayların kənarında rast gəlmək olur. ...

Post

Palıdın əvəzolunmaz faydaları

Palıdın təzə qabığı və qozası qədim zamanlardan dərman vasitəsi kimi istifadə edilib. Palıd qabığında çoxlu aşılayıcı maddələr olduğuna görə bəzi xəstəliklərin müalicəsində...

Post

Müalicəvi cökə çiçəyi çayı

Cökə çiçəyi çayı dünyada ən çox içilən dərman bitkisindən biridir və olduqca çox maraqlı bir bitkidir. Cökə çiçəkləri formaca daha çox yarpağa bənzəsədə, əslində...