loading...
loading...
Post

Kolposkopiya Nədir?

Kolposkopiya uşaqlıq boynunun və uşaqlıq yolunun yaxından müayinə üsuludur.Kolposkopiya kolposkop adlı alətin köməyilə həyata keçirilir.Kolposkop uşaqlıq yolunun görüntüsünü...