loading...
loading...

Bəs Sizdə Hansı Daha Üstündür ? Beyninizin SAĞ ya SOL Yarimkürəsi ?

loading...

Bəs Sizdə Hansı Daha Üstündür ? Beyninizin SAĞ ya SOL Yarimkürəsi ?

 Aile.fenomen.az saytı maraqlı məlumatlar paylaşmağa davam edir.

 

Beyninizin sağ və sol yarımkürələrindən hansının daha inkişaf etmiş oluğunu, daha çox humanitar yaxud riyazi bacarıqlara sahib olduğunuzu təsbit etmək istəyənlər üçün bu məlumatımız olduqca maraqlı gələcək.Bu suallara cavab vemək üçün aşağıda sizin üçü 8 sual təqdim edəcəyik.Beləliklə, suallarımızı təqdim edirik, verdiyimiz cavablardan seçəcəyiniz bəndi qeyd etmək üçün kağız və qələm götürün.

 

 1.      Məktəb dövründə ən çox hansı dərsləri sevərdiniz ?

 

 A)    Sosial dərslər

 B)  Məntiqi – riyazi dərslər

 

 2.      Hansı idman növünü sevirsiniz ?

 

 A)  Tək halda olan idman növlərini

 B)    Kollektiv şəkildə olan idman növlərini

 

3.     Gördüyünüz yuxunu daha sonra şəffaf canlı olaraq xatırlayırsınızmı ?

 

 A)    Çox zaman bəli, xatırlayıram

 B)    Nadir halda, yaxud əsla

 

 4.      Danışdığınız zaman ...

 

 A)   Mimika və jestdən çox istifadə edirəm

B)    Mimika və jestdən az istifadə edirəm

 

 5.      Əllərinizi birləşdirin.Sağ baş barmağınız ...

 

A)    Üzəridə qalır

 B)    Aşağıda qalır

 

 6.    Saata baxmadan vaxtı düzgün təxmin etməyə çalışın ...

 A)  Təxmini olaraq 10 dəqiqə keçir

B)    Təxmini olaraq 10 dəqiqə içindədir

 

 7.      Siz daha çox ...

 

 A)     İnsanların üzünü xatırlayırsınız

 B)    İnsanların adını xatırlayırsınız

 

 8.     Hər iki gözünüz açıq şəkildə bir qələmi üz bir kənara tərəf tutun.Əvvəlcə sol gözünüzü bağlayın və baxın, qələmin yeri dəyişdi ya dəyişmədi ?Bunu qeyd edin, daha sonra isə eyni şeyi sağ gözünüzü bağlayaraq edin və qeyd edin.Beləliklə, qələminiz ...

 

 A)   Sol gözünüzü bağlandığı zaman yerini dəyişdi

 B)   Sağ gözünüzü bağladığınız zaman yerini dəyişdi

 

NƏTİCƏ

 

Əgər verilən suallardan verdiyiniz cavablarda A bəndi B bəndindən çoxdursa, sizin sağ yarımkürəniz daha aktiv və üstündür.

Əks təqdirdə, verdiyiniz cavablarda B bəndi A bəndini üstələmiş vəziyyətdədirsə, sizin sol yarımkürəniz daha üstündür deməkdir.

 loading...
Oxşar xəbərlər